BTC cho cặp số 14 huỷ nha. Do bạn nữ bận không tham gia giải được. Xin cám ơn BTC, chúc giải thành công tốt đẹp....