Thông báo

Sụp đổ
Không có thông báo nào được nêu ra.

Trợ giúp của Diễn đàn VTennis

Sụp đổ

Ở đây bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi về cách thức hoạt động của Hội đồng quản trị. Sử dụng hộp tìm kiếm hoặc liên kết dưới đây để tìm cách của bạn xung quanh.

Diễn đàn, các chủ đề và bài viết

Một bảng thông báo cộng đồng là gì?

Một bảng thông báo cộng đồng là một trang web thảo luận trực tuyến. Nó đôi khi cũng gọi là một 'ban' hoặc 'diễn đàn'. Nó có thể chứa nhiều loại, bao gồm các diễn đàn, các chủ đề và bài viết riêng lẻ. Nội dung trên một bảng thông báo cộng đồng thường được tạo ra bởi người dùng hoặc các thành viên của trang web. Chúng được sử dụng để hỗ trợ, chia sẻ ý tưởng và cho một loạt các chủ đề khác nhau.

Tất cả điều này có cấu trúc như thế nào?

Bảng thông báo như một toàn thể chứa nhiều loại khác nhau (các khu vực rộng chủ đề), mà bản thân chứa diễn đàn (cụ thể hơn đối tượng khu vực) chứa các chủ đề (cuộc đàm thoại hoặc thảo luận) mà được tạo ra từ các bài đăng riêng lẻ (nơi một người sử dụng viết một cái gì đó).

Thường trang chủ cộng đồng có một danh sách các thể loại và các diễn đàn, các thống kê cơ bản cho mỗi - bao gồm cả số lượng các chủ đề và bài viết, và thành viên đăng tin nhắn gần đây nhất. Điều này có thể được thay thế bằng một dòng hoạt động đó cho thấy một dòng của các bài viết mới nhất, hình ảnh và các mặt hàng khác được chia sẻ.

Làm thế nào để tìm cách của tôi xung quanh?

Khi bạn bấm vào tên một diễn đàn, bạn được đưa vào danh sách các chủ đề bao gồm. Một chủ đề là một cuộc trò chuyện giữa các thành viên hoặc khách. Mỗi chủ đề bắt đầu như là một bài duy nhất và phát triển như bài trả lời và bình luận được thêm vào bởi người dùng khác nhau.

Để bắt đầu một chủ đề mới chỉ cần nhấp vào nút + chủ đề mới (bạn có thể cần cấp phép đúng để làm điều này).

Chủ đề có thể được đặt trong nhiều cách khác nhau. Mặc định là phải có chủ đề với các hoạt động gần đây nhất ở đầu trang. Nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi thứ tự này, ví dụ như để có chủ đề với hầu hết các bài viết ở trên cùng. Chỉ đơn giản là nhấp vào trình đơn bộ lọc ở phía trên bên phải của danh sách chủ đề. Trình đơn bộ lọc sẽ cung cấp cho bạn với các tùy chọn mà bạn cần phải sắp xếp các trang hiện tại

Nhiều trang lượt xem

Khi có thêm các chủ đề để hiển thị hơn sẽ phù hợp với trên một trang duy nhất, bạn có thể thấy hộp 'Trang', trong đó có chứa số trang. Điều này chỉ ra danh sách các chủ đề đã được chia hơn hai hoặc hơn hai trang. Phương pháp chia tách danh sách các mục trên nhiều trang web được sử dụng trong cộng đồng.

Nếp chủ đề là gì?

'Dính' chủ đề là chủ đề được xác định là quan trọng bởi người kiểm duyệt hoặc quản trị viên. Họ được liệt kê ở đầu danh sách chủ đề và vẫn 'khó khăn' để phía trên cùng của danh sách, ngay cả khi họ đã không có bất kỳ bài viết mới. Mục đích của họ là để giữ cho thông tin có thể nhìn thấy và có thể truy cập tại mọi thời điểm quan trọng.

Làm thế nào để đọc một chủ đề?

Để đọc một chủ đề, nhấp vào tiêu đề của nó. Mỗi bài trong một chủ đề được tạo ra bởi một thành viên hoặc một khách. Bạn sẽ thấy một số thông tin về thành viên tạo ra các chủ đề ở bên trái của bài báo.

Bài trả lời cho một chủ đề hiện có, nhấp vào nút Đăng bài trả lời . Nếu nút này không xuất hiện, nó có nghĩa là rằng bạn không đăng nhập như là một thành viên, hoặc rằng bạn không có quyền để trả lời hoặc chủ đề đã bị đóng cửa để bài trả lời mới.

Cũng sẽ có một hộp thư trả lời ở dưới cùng của trang. Đây là nơi bạn có thể nhanh chóng nhập một thư trả lời là tốt. Nếu bạn nhấp vào liên kết báo trên bất kỳ trả lời, nội dung của bài viết đó sẽ tự động được thêm vào hộp thư trả lời cho bạn. Nhấp vào trích dẫn trên nhiều bài viết cho phép bạn trích dẫn nhiều những bài viết trong thư trả lời duy nhất.

Làm thế nào để tìm hiểu thêm về các thành viên?

Để xem thông tin về thành viên cụ thể, nhấp vào tên người dùng. Điều này sẽ đưa bạn đến trang tiểu sử công khai của họ.

Thanh điều hướng là gì?

Thanh điều hướng ở đầu mỗi trang có liên kết để giúp bạn di chuyển xung quanh. Một khu vực 'mẩu bánh mì' ở phía trên cùng bên trái cho thấy bạn đang ở đâu. Một hình thức bên phải cho phép bạn để nhanh chóng đăng nhập. Điều này cho phép nhanh chóng di chuyển từ một phần của các trang web khác.

Có thể thay đổi hình thức của cộng đồng?

Bạn có thể thay đổi phong cách của cộng đồng bằng cách sử dụng phong cách changer ở phía dưới bên trái của trang. Điều này cho phép bạn chọn phong cách khác nhau, thay đổi màu sắc và sự xuất hiện của cộng đồng. Nếu tùy chọn này không xuất hiện, hội đồng quản trị không thể được thiết kế lại.

Đang tải...
X