Chào BTC,

Cho David huỷ ND Nam nữ vì chưa có PN,

Thank you BTC và chúc giải thành công,

Cheers,