Nhờ e Donal đăng kí và bảo lãnh giùm bác nd 5,5 Trần Hiển + Alibaba 2.75. Cho bác đánh nhánh CN 27-5
Cảm ơn e và chúc giải thành công.