Nằm ở tại biển Caribe huyền thoại, Cuba gần đây đã lọt vào trong 15 điểm đến rất thích đứng đầu của người giàu...