Các bác cho em hỏi cách chạy để tiếp cận với trái banh của tennis nó có khác với bóng đá không?