• Hiển thị từ 1 đến 20 trên 1296 kết quả
  • « Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 65
  • Next »
Tên gọi Tên nick Điểm đôi VR Điểm đôi Min Điểm Đơn Ngày sửa
Lý Hoàng Nam 7.85 7.75 2018-03-29 Hồ sơ thi đấu
Lê Quốc Khánh 7.65 7.50 2017-03-22 Hồ sơ thi đấu
Minh Tuấn ĐN 7.65 7.50 2018-03-29 Hồ sơ thi đấu
Trịnh Linh Giang 7.60 7.50 2018-05-02 Hồ sơ thi đấu
Đỗ Minh Quân 7.55 7.50 2018-05-02 Hồ sơ thi đấu
Hoàng Thiên 7.55 7.50 2018-05-02 Hồ sơ thi đấu
Dương chuột 7.50 7.50 2019-01-23 Hồ sơ thi đấu
Hoàng Thành Trung 7.50 7.50 2017-04-18 Hồ sơ thi đấu
Trần Thanh Hoàng 7.40 7.25 2017-03-22 Hồ sơ thi đấu
Huỳnh Chí Khương 7.35 7.25 2018-03-29 Hồ sơ thi đấu
Quang Huy 7.35 7.25 2018-03-29 Hồ sơ thi đấu
Giang Thanh 7.35 7.25 2017-03-22 Hồ sơ thi đấu
Lê Minh 7.25 7.25 2018-05-02 Hồ sơ thi đấu
Hiếu đen QĐ 7.25 7.25 2017-01-17 Hồ sơ thi đấu
Khoa QĐ 7.25 7.25 2017-01-17 Hồ sơ thi đấu
David Nguyen 7.25 7.25 2017-01-17 Hồ sơ thi đấu
Vũ Artem 7.25 7.25 2017-01-17 Hồ sơ thi đấu
Nguyễn Văn Phương 7.25 7.25 2018-03-29 Hồ sơ thi đấu
Lâm Quang Trí 7.15 7.25 2018-05-02 Hồ sơ thi đấu
Thịnh quận 6 7.15 7.00 2018-05-02 Hồ sơ thi đấu