Thông tin chi tiết

Quay lại
Hình avatar
Tên gọi
Nguyễn Xuân Vinh
Tên nick
vinhnx
Ghi chú
Điểm VR
1.80
Điểm Min
1.75
Ngày cấp
2015-12-12 00:00:00

Thông tin cập nhật

Ngày Giải đấu Cặp đấu Xếp hạng Điểm cũ Điểm mới Thay đổi