Thông tin chi tiết

Quay lại
Tên gọi
TiĐểu
Tên nick
Ghi chú
Điểm VR
5.60
Điểm Min
5.50
Ngày cấp
2015-12-12 00:00:00

Thông tin cập nhật

Ngày Giải đấu Cặp đấu Xếp hạng Điểm cũ Điểm mới Thay đổi