Thông tin chi tiết

Quay lại
Tên gọi
Thượng Hứa Mai Linh
Tên nick
LynLyn
Ghi chú
Điểm VR
2.00
Điểm Min
2.00
Ngày cấp
2015-12-12 00:00:00

Thông tin cập nhật

Ngày Giải đấu Cặp đấu Xếp hạng Điểm cũ Điểm mới Thay đổi