• Hiển thị từ 1 đến 20 trên 1362 kết quả
  • « Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 69
  • Next »
Tên gọi Tên nick Điểm đôi VR Điểm đôi Min Điểm Đơn
Thái Sơn (Hưng Thịnh) 8.50 8.50 Hồ sơ thi đấu
Daniel Nguyễn 8.00 8.00 Hồ sơ thi đấu
Lý Hoàng Nam 7.90 7.80 Hồ sơ thi đấu
Lê Quốc Khánh 7.70 7.60 Hồ sơ thi đấu
Phạm Minh Tuấn (Đà Nẵng) 7.65 7.50 Hồ sơ thi đấu
Trịnh Linh Giang 7.60 7.50 Hồ sơ thi đấu
Đỗ Minh Quân 7.55 7.50 Hồ sơ thi đấu
Nguyễn Hoàng Thiên 7.55 7.50 Hồ sơ thi đấu
Hoàng Thành Trung 7.50 7.50 Hồ sơ thi đấu
Nguyễn Văn Phương 7.50 7.50 Hồ sơ thi đấu
Trần Thanh Hoàng 7.40 7.25 Hồ sơ thi đấu
Ngô Đức Dương 7.40 7.40 Hồ sơ thi đấu
Ngô Quang Huy 7.35 7.25 Hồ sơ thi đấu
Giang Thanh 7.35 7.25 Hồ sơ thi đấu
David Nguyen 7.30 7.25 Hồ sơ thi đấu
Vũ Artem 7.25 7.25 Hồ sơ thi đấu
Lê Minh 7.20 7.20 Hồ sơ thi đấu
Hoàng Hiếu QĐ 7.20 7.20 Hồ sơ thi đấu
Trần Hoàng Anh Khoa Khoa QĐ 7.20 7.20 Hồ sơ thi đấu
Lâm Quang Trí 7.15 7.25 Hồ sơ thi đấu