cho đăng kí đôi nam 5.5 đánh nhánh 2 ngày 27.5.2018: Hiệp tudo 2.5 + Chính vạn long 3.0 nha Hường. Thanks