BTC cho hỏi: nd 1450 đánh lúc 14h hay 16h vậy ạ?

Em xin cảm ơn!...