Chị Hường cho em hỏi nd trên là chính thức chưa vậy chị gái để đội của em kiếm PN chị gái ơi...