Thông báo

Sụp đổ
Không có thông báo nào được nêu ra.

Xử lý nước thải công nghệp bằng công nghệ cao

Sụp đổ
X
 • Bộ lọc
 • Thời gian
 • Hiển thị
Xóa tất cả
Bài viết mới

 • Xử lý nước thải công nghệp bằng công nghệ cao

  Liên quan đến xử lý nước thải công nghiệp, chúng tôi nghĩ về nhiều công nghệ xử lý nước thải được áp dụng cho một loạt các nước thải công nghiệp bao gồm nước thải công nghiệp, sắt, thép và nước thải xi măng. mạ, nước thải cho sản xuất mỹ phẩm, chế biến ... Nhưng tại sao chúng tôi đưa ra hai công nghệ sử dụng nước thải công nghiệp được sử dụng nhiều nhất hiện nay.
  Thực tế, đối với Việt Nam hiện nay: giai đoạn cuối của quá trình xử lý nước thải công nghiệp bao gồm hai quy trình xử lý độc nhất (trừ xử lý sơ bộ.

  Xử lý vật lý và hóa học: bao gồm keo tụ + sản ​​xuất bông, tuyển nổi ít sử dụng hơn trừ nuôi trồng thủy sản và xử lý sinh học: bao gồm hệ thống phản ứng kết hợp biogas hiếu khí, sinh học anoxic, sinh học kỵ khí.

  Các bạn có thể xem thông tin chi tiết xử lý nước công nghiệp ở đâu là tốt nhất tại : https://congnghexulynuocmet.com.vn/x...c-cong-nghiep/

  Quá trình xử lý hiếu khí dựa trên xử lý sinh học hiếu khí kết hợp với lọc màng, xử lý phụ gia và xử lý nitơ.
  Điều trị hóa lý trước khi kết hợp với xử lý sinh học.
  Đối với nước thải công nghiệp thường sử dụng công nghệ này nếu muốn đảm bảo hoạt động ổn định hơn, thuận lợi cho một số công ty trong khu công nghiệp xả chất thải kém chất lượng thì có thể yêu cầu các khu công nghiệp xử lý "hộ gia đình".

  Đối với nước thải có chứa COD, TSS cao: Bao gồm xử lý nước thải như nhuộm dệt, hải sản, thực phẩm như trà dưa, chế biến gỗ, sơn ... Để nhuộm chúng tôi cũng có quy trình xử lý màu. , xử lý nước thải bằng cách tuyển nổi hơn là lắng.

  Các quy trình chỉ bao gồm xử lý vật lý và hóa học.

  Quá trình xử lý chỉ bao gồm xử lý hóa lý: nước thải có chứa kim loại nặng ảnh hưởng đến vi sinh vật (nước mạ, thuộc da…) và một số ngành công nghiệp trong nước thải chỉ có TSS, Nitơ, Phốt pho quá thấp.


  Công nghệ AAO: BOD, COD, xử lý nitơ và phốt pho,.xử lý triệt để nitơ trong nước thải:
  Công nghệ xử lý sinh học hiếu khí sinh học: aerotank xử lý BOD, COD và nitrat hóa , xử lý hàng loạt: tương đương với công nghệ AO., Công nghệ xử lý sinh học hiếu khí tiên tiến: chất nền, lọc sinh học hiếu khí. Công nghệ xử lý áp dụng cả ba quy trình trong một bể: công nghệ mương oxy hóa. Quá trình ứng dụng của từng công nghệ thay đổi theo các điều kiện khác nhau.

  Giới thiệu một số nhà máy ứng dụng 2 Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp được sử dụng nhiều nhất
  Nhà máy xử lý nước thải công nghiệp tập trung - xử lý hóa học với tổ hợp sinh học hiếu khí - có quy trình xử lý màu vì có nhà máy sản xuất thuốc nhuộm trong khu công nghiệp.


Đang tải...
X