Mình cần bán head L1 - 280gam - còn mới 90% do chỉ dành back up - giá 1tr2
Liên hệ: 0906239325
Địa chỉ: Vòng xoay Hàng Xanh Bấm vào hình cho lớn hơn phiên bản Tên: IMG_3113.jpg Views: 1 kích thước: 1.08 MB ID: 16302Bấm vào hình cho lớn hơn phiên bản Tên: IMG_3114.jpg Views: 1 kích thước: 1.21 MB ID: 16303Bấm vào hình cho lớn hơn phiên bản Tên: IMG_3112.jpg Views: 1 kích thước: 2.03 MB ID: 16304Bấm vào hình cho lớn hơn phiên bản Tên: IMG_3115.jpg Views: 1 kích thước: 1.54 MB ID: 16305Bấm vào hình cho lớn hơn phiên bản Tên: IMG_3119.jpg Views: 1 kích thước: 1.07 MB ID: 16306