Thông tin chi tiết

Quay lại
Tên gọi
Tuấn 2 Nồ
Tên nick
Ghi chú
Điểm VR
3.60
Điểm Min
3.50
Ngày cấp
2016-01-11 01:33:28

Thông tin cập nhật

Ngày Giải đấu Cặp đấu Xếp hạng Điểm cũ Điểm mới Thay đổi