Thông tin chi tiết

Quay lại
Tên gọi
Silverjack
Tên nick
Ghi chú
Điểm VR
3.25
Điểm Min
3.25
Ngày cấp
2015-12-25 13:02:02

Thông tin cập nhật

Ngày Giải đấu Cặp đấu Xếp hạng Điểm cũ Điểm mới Thay đổi