Thông tin chi tiết

Quay lại
Hình avatar
Tên gọi
Hồ Xuân Nam
Tên nick
Nam Râu
Ghi chú
Điểm VR
2.10
Điểm Min
2.00
Điểm Đơn
2.25
Ngày cấp
2015-12-12 00:00:00

Thông tin cập nhật

Ngày Giải đấu Cặp đấu Xếp hạng Điểm cũ Điểm mới Thay đổi