Thông tin chi tiết

Quay lại
Hình avatar
Tên gọi
Đoàn Ngọc Dũng
Tên nick
dyane257
Ghi chú
Điểm VR
3.50
Điểm Min
3.50
Ngày cấp
2015-12-12 00:00:00

Thông tin cập nhật

Ngày Giải đấu Cặp đấu Xếp hạng Điểm cũ Điểm mới Thay đổi