Thông tin chi tiết

Quay lại
Tên gọi
Thọ Già
Tên nick
Ghi chú
Điểm VR
2.70
Điểm Min
2.70
Ngày cấp
2015-12-12 00:00:00

Thông tin cập nhật

Ngày Giải đấu Cặp đấu Xếp hạng Điểm cũ Điểm mới Thay đổi