Thông tin chi tiết

Quay lại
Hình avatar
Tên gọi
tri_canglong
Tên nick
Tricanglong
Ghi chú
Điểm VR
3.55
Điểm Min
3.50
Ngày cấp
2015-12-12 00:00:00

Thông tin cập nhật

Ngày Giải đấu Cặp đấu Xếp hạng Điểm cũ Điểm mới Thay đổi