Thông tin chi tiết

Quay lại
Tên gọi
Chất É
Tên nick
TIỂU LONG
Ghi chú
Điểm VR
6.75
Điểm Min
6.75
Ngày cấp
2015-12-12 00:00:00

Thông tin cập nhật

Ngày Giải đấu Cặp đấu Xếp hạng Điểm cũ Điểm mới Thay đổi