Thông tin chi tiết

Quay lại
Tên gọi
Tuyến Q7
Tên nick
Ghi chú
Điểm VR
5.20
Điểm Min
5.20
Ngày cấp
2017-01-23 14:53:41

Thông tin cập nhật

Ngày Giải đấu Cặp đấu Xếp hạng Điểm cũ Điểm mới Thay đổi