Thông tin chi tiết

Quay lại
Tên gọi
Yến Sóc Trăng
Tên nick
Ghi chú
Điểm VR
1.95
Điểm Min
1.90
Ngày cấp
2016-05-10 23:08:47

Thông tin cập nhật

Ngày Giải đấu Cặp đấu Xếp hạng Điểm cũ Điểm mới Thay đổi