Thông tin chi tiết

Quay lại
Tên gọi
Hải Sóc Trăng
Tên nick
Ghi chú
Điểm VR
3.90
Điểm Min
3.80
Ngày cấp
2016-05-07 11:35:15

Thông tin cập nhật

Ngày Giải đấu Cặp đấu Xếp hạng Điểm cũ Điểm mới Thay đổi